Looproute wisselvlotten

Het wisselen van boten dient aan de overzijde van het evenemententerrein te gebeuren. Zorg dat je op tijd vertrekt, aangezien boten pas mogen aanleggen als de volgende ploeg volledig gereed is.

Alvast dank voor de medewerking!